Plan van Aanpak

 

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek bespreek ik samen met jou de commerciële doelstellingen van jouw bedrijf. Verder wordt er een interne analyse gemaakt over de functionele en personele structuur binnen het bedrijf.

 

Vervolgens wordt er een inventarisatie gemaakt van het huidige niveau en het gewenste niveau van de medewerkers. Door middel van individuele diepte-interviews wordt er een kwalitatieve analyse gemaakt over de persoonlijke leerdoelen van de medewerkers. Ook wordt er op deze manier inzage verkregen in de cultuur, attitudes en praktijksituaties die voor verbetering in aanmerking komen.

 

Hierop volgend worden de uitkomsten van mijn analyse met jou gesproken en zal er gezamenlijk invulling gegeven worden aan het formuleren van de leerdoelen en het definitieve trainings- en/of coachingsprogramma.

 

Bij de fase hierop volgend gaat het om het daadwerkelijk op maat maken van de trainingen. Trainingen die zijn vertaald naar de dagelijkse praktijk van de medewerker zodat deze een sterk herkenbaar karakter dragen en zullen resulteren in een verhoogde effectiviteit.

 

De implementatiefase bevat het daadwerkelijke plannen en uitvoeren van het trainingstraject dat zich kenmerkt door leren - toetsen - verdiepen en het verder optimaliseren van kennis en vaardigheden. Een training die sterk gericht is op hét doen!

 

Tussentijds zullen regelmatig de vorderingen en ervaringen, gedurende de trainingsessies, worden teruggekoppeld aan het verantwoordelijke management. Op deze manier bestaat de mogelijkheid om actualiteiten en/of inhoudelijke aspecten te integreren binnen het lopende trainingsprogramma.

 

Als afsluitende fase zal er gewerkt worden aan het opzetten van een borgingsprogramma wat gericht is op de persoonlijke leerdoelen van de medewerker. Het uitgangspunt van dit programma is, om door middel van 'coaching on the job', de in gang gezette ontwikkeling van de individuele medewerker te beklijven om zo tot optimaal rendement te komen én te blijven.

Bel mij button arrow
  • 20 jaar professionele ervaring
  • Pragmatische aanpak
  • Gespecialiseerd in MKB
  • Resultaatgericht
Vrijblijvend kennis maken buttonarrow